2 loại người bán hàng và 2 loại người mua hàng

Nhìn chung, có 2 dạng người bán:

1.Đại bàng (Chiếm 20%): có trực giác tốt, có khả năng đặt câu hỏi và giao tiếp.
2.Người dạo chơi (chiếm 80%): họ không có những tài năng và năng lực như trên. Họ dựa trên những bài thuyết trình và đấu thầu đã được “đóng gói”; và họ chỉ nói, thay vì hỏi.

Người mua cũng chia làm 2 loại:

1.Người đổi mới, cải tiến và người tiên phong thử nghiệm (chiếm 20%).
2.Người thực dụng, lý trí, bảo thủ và kém thích nghi (chiếm 80%)

Vì vậy, với một phép tính đơn giản, bạn có thể thấy rằng trong 100 cuộc tiếp xúc thì có:

– 4 cuộc Đại bàng gặp Người đổi mới
– 16 cuộc Đại bàng gặp Người bảo thủ
– 16 cuộc Người dạo chơi gặp Người đổi mới
– 64 cuộc Người dạo chơi gặp Người bảo thủ

Nói một cách khác, hầu hết các cuộc tiếp xúc là giữa những người bán hàng không có trực giác tốt và khả năng ăn nói kém với những vị khách hàng “khó nhai”.

(Lược dịch từ The New Solution Selling).

Sưu tầm từ bản tin ProSales

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s