Ngày nào trong tuần nên tập trung vào cold call?

Nếu bạn cho rằng ngày nào gọi cũng như nhau thì bạn đã mắc phải 1 sai lầm nghiêm trọng rồi đấy.

Các chuyên gia sales đều khuyên rằng, khi gọi Cold call, bạn nên tránh thời điểm đầu và cuối tuần, vì các lý do sau:

–          Thứ 2: mọi người đều bận họp giao ban đầu tuần

–          Thứ 6, 7: mọi người đều bạn họp tổng kết tuần

Như vậy bạn nên gọi vào thời điểm giữa tuần, từ thứ 3 đến thứ 5. Khi đó, tỉ lệ thành công của bạn sẽ là cao nhất.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s