Làm sao để tập trung vào đúng đối tượng khách hàng phù hợp

Bạn đang có contact (mối liên hệ) của một prospect (công ty đang quan tâm đến sản phẩm của bạn). Thứ bạn cần làm là xác định đó là một Real Opportunity (khách hàng thực sự tiềm năng) hay chỉ là một trường hợp khiến cho bạn mất thời gian vô ích, thông qua 4 bước sau:

1. Xác định lại nhu cầu thực sự – Confirm the need.
2. Đánh giá mức độ tổn thất của khách hàng – Define the financial impact.
3. Khám phá qui trình mua hàng – Discover the buying process.
4. Xác định mốc thời gian – Determine the time frame.

Ở mỗi bước, hoặc bạn phải thu thập đủ lượng thông tin cần thiết, hoặc bạn sẽ phải disqualify (loại bỏ) prospect đó, để không bị mất thời gian vô ích.

Hãy tham khảo các câu hỏi tại đây

Đừng áp dụng cứng nhắc nguyên văn các câu hỏi chúng tôi đưa ra. Hãy xác định ý nghĩa đằng sau từng câu hỏi để biết được thông tin mà bạn cần là gì, từ đó, dựa vào hoàn cảnh cụ thể, mà đưa ra những câu hỏi của mình sao cho “tự nhiên”.

Advertisements